Privacybeleid

Privacy Verklaring

 

Privacy Autobedrijf JST, gevestigd Galgendaal 6, 6691 MD Gendt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Autobedrijf JST

Glagendaal 6

6691 MD Gendt

Tel: 0481 7297 28

Jorg Peters is de functionaris Gegevensbescherming van Autobedrijf JST. Hij is te bereiken via info@autobedrijf-jst.nl. Autobedrijf JST verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Adres

Telefoonnummer

E-mail

Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld naam/wachtwoord van een applicatie, in correspondentie en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op viainfo@autobedrijf-jst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gegevens over uw voertuig.

Wij slaan de volgende gegevens over uw voertuig op:

 •             Kenteken

•             Chassisnummer

•             Merk en model

•             Opties en accessoires

•             Onderhoudshistorie

•             Eigendomshistorie (tenaamstelling)

 

Autobedrijf JST verwerkt de gegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van nieuwsbrieven

Verzenden van aanbiedingen

Verzenden van een abonnement die (gaan) verlopen

U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om APK te kunnen uitvoeren en afhandelen
Om voertuigen te kunnen vrijwaren

Cameratoezicht

Onze werkplaats is voorzien van camera’s. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van u en uw voertuig, onze medewerkers en onze voertuigen. De camerabeelden worden na 30 dagen verwijderd. We bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident.

 Autobedrijf JST neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Autobedrijf JST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autobedrijf-jst.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw paspoort / identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autobedrijf JST wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Autobedrijf JST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: info@autobedrijf-jst.nl